15.3 C
New York kenti
Pazar, Haziran 13, 2021
spot_img

Nihat Hatipoğlu – Cehennem ve Azap

Nihat Hatipoğlu - Cehennem ve Azap
Nihat Hatipoğlu - Cehennem ve Azap

Resul-i Ekrem dünya ateşinin cehennem ateşi yanında nasıl hafif kaldığını şu şekilde izah buyurmuştur:
Enes b.MAlik(ra) Resulullah’ın (sav) şöyle dediğini rivayet etti:
“şu kullandığımız ateş cehennem ateşinin yetmiş cüz’ünden biridir.Eğer iki kez su ile yıkanmamış olsa idi onu kullanamaz ve ondan faydalanamazdınız.O, kendisini Tekrar Cehenneme tıkmaması için Allah’a yalvarır.”(a.g.e.,c.7,s.229)
Cehennemliklerin Nefesi
Hadis-i şerife göre dünya ateşi, cehennem ateşinin yetmiş defa soğutulmuş parçasıdır.işte bu şekilde dehşetli ateşle azap olunan cehennemliklerin hali nasıldır?
Bu hususta resul-i ekram’e(sav) kulak verelim:
Ebu hüreyye’den(ra) Resulullah’ın(sav) şöyle dediği rivayet olundu:
“Eeğer şu mescidde yüzbin kişi, yahut daha çok olsa da aralarında cehennem ehlinden bir adam bulunup da bir nefes alsa, nefesinin sıcaklığından mescid ve içindekiler yanardı.”
Bir Kıvılcım Yeter
Hz. Enes’in (ra) naklettiği şu hadis-i şerif cehennemin dehşetini gözlerimizin önüne sermekte.Resul-i Ekrem şöyle buyuruyor:
“Şayet cehennemden bir kova su alınıp yeryüzüne dökülse idi, kötü kokusu ve sıcaklığından dolayı yeryüzündeki herşey yanardı.Eğer doğuda cehennem kıılcımlaından bir kıvılcım olsa batıdaki herşeyi yakardı.
Cehennemin Vadileri Ve Dağları
Cehennemde Sadece ateş değil oradaki dağlar,taşlar,bitkilerde azap verecek şekilde yaratılmışlardır.cehennemin dereceleri, dağları, yokuşları hususundaki hadis-i şeriflere bakalım:
“Ebu Said’den(ra), Resulullah’ın şöyle dediği rivayet edildi:
“Veyl, cehennemde öyle derin bir deredir ki, oraya düşen kafir dibine kırk yılda ulaşır.”
Yine Ebu Said’den rivayet olunan hadiste resulullah(sav):
“Onu(kafiri) mutlaka sarp bir yokuşa sardıracağım'(müdessir/17)ayetinin tefsirinde buyurdular ki:
“buradaki yokuş, cehennemde ateşten bir dağdır.Oraya tırmanırken elini yere koyunca erir.kaldırınca yenilenir. Ayağını koyunca yanar eriri.kaldırınca yenilenir.böylece elleri ayakları yanarak yetmiş sene dağa tırmanır.sonra birden uçuruma düşer.”
Hazn Kuyusuna Kimler Düşecek
Cehennemdeki dehşetli bir kuyu olan hazn kuyusu hakkında bir hadis-i şerif şöyledir:
Ebu hüreyre(ra) der ki:Resulallah(sav):
‘Hazn kuyusundan Allah’a’ sığının dedi.Ashap:
‘Ya REsulallah! Hazn kuyusu nedir?’dediklerinde:
‘Cehennemde bir deredir ki, onun şiddetinden cehennem hergün dörtyüz kez Allah’a sığınır.
‘ya Resulallah oraya kimler girecektir?dediler:
“sırf gösteriş için Kur’an okuyanlar için hazırlanmıştır buyurdular.
Hadis-i şeriftede belirttiği gibi, zalim idarecilere şakşakçılık yapanlar, onları destekleyenler ile şöhret için, gösteriş için kur’an okuyanlar ve ilmiyle amel etmeyen “etiket sahibi” kişiler bu dehşetli mekanda cezalarını çekeceklerdir.Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin.
Cehennemin Derinliği
Cehennemin derinliği ile ilgili hadis-i şeriflere bakalım:
“cehennemin ağzından atılan büyük taş,yetmiş sene düşer, yinede dibine ulaşamaz.”
“Muaz b.cebel(ra) Resulullah’ın(sav) şöyle dediğini söylerdi:
“kudret ve iradesi ile yaşadığım Allah’a yemin ederim ki, cehennemin dibi o kadar derin ki,şayet yavruları ile birlikte yedi semiz deve ağırlığındaki bir taş cehennemin ağzından düşse, dibine ancak yetmiş senede ulaşır.”
Gayy ve Esam Kuyuları
Peygamber efendimiz(asm) cehennemin çok derin iki kuyusunu şu şekilde haber veriyor:
“Eğer on deve büyüklüğünde bi taş cehennemin ağzından atılsa,dibindeki gayy ve esam kuyularına yetmiş senede ulaşamaz.”
Gayy ve Esam nedir? diye sorulunca:
“Cehennemde iki kuyudur.oralara cehennem ehlinin yanık derilerinin suyu akar.Allah Teala bunları şu iki ayette bildirdi”.buyurdu… namazı ibadeti bıraktılar daşehvetlerine,süfli arzularına uydular.Bunlar ilerde Gayy kuyusuna düşecekler.'(Meryem suresi/59)
“…Kim o günah olan şeyleri işlerse cehennemde Esam kuyusuna düşer.”(Furkan süresi/68)
Cehennemin Topuzları
Cehennemdekiéazap aletlerinden” olan demirden topuzlar hadis-i şeriflerde şu şekilde terif edilmiştir:
“Ebu said el-hudri’den(ra) Resulullah’ın (sav) şöyle dediği rivayet edildi:
“şayet cehennemin demir topuzlarından biri yeryüzüne konulsa da bütün insanlar ve cinler birleşse onu yerden kaldıramazlar.”
Bu husustaki bir başka hadis-i şerif şöyledir:
“Cehennemin demir topuzu ile dağa vurulsa,dağ parçalanır, sonra eski haline gelir.”
ŞİMDİ İSTEĞİNİZ ÜZERİNE BUNLARIDA SİZİNLE PAYLAŞIYORUM!!!
Yüzleri Kararanlar
“o gün yüzler vardır ağarır, yüzler vardır kararır.Yüzleri kararanlara gelince:Siz imanınızdan sonra tekrar küfremi döndünüz?öyleyse inkarınızdan dolayı tadın azabı!”(Al-i İMran/106)
“Dünya hayatında onların hakkı azaptır.Ahiret azabı ise daha çetindir.Onları Allah’ın azabından koruyacak kimsede yoktur.”(ra’d/34)
“arkasından birde onlara cehennem azabı var.:Orada ona cehennemliklerin yaralarından akan irin ve kan karışımı bir sıvıdan içirilir.”
Gözleri Dehşetten Donakalır!
“zalimlerin işlediklerinden Allah’ı habersiz sanma.Allah onların cezasını öyle bir güne bırakır ki, o gün gözler dehşetten donakalacaktır.
“O gün onlar kabirlerinden çıktıkları gibi başlarını dikip çağrıldıkları tarafa koşarlar.kendilerine bile dönüp bakamazlar.Kalbleri yerinden oynamış, akılları başlarından gitmiştir.”o gün mücrimleri zincirlere vurulmuş görürsün .
“Elbiseleri katrandandır; yüzlerinide ateş kaplar.
Böylece Allah herkeze kendi kazandığının karşılığını verir.Muhakkak ki Allah hesabı çok çabuk görendir.”(İbrahim/49-51)
Sonra Allah onları kıyamet gününde de rezil eder.Ve buyurur ki:
‘Hani, nerede bana ortak koşup da uğrunda mü’minlere düşmanlık beslediğiniz ilahlarınız?’Kendilerine ilim verilmiş olan mü’minler ise derler ki:Bugün rezillik ve azabın kötüsü kafirlerin üzerinedir.
“Ebedi olarak kalmak üzere girin Cehennemin kapılarından!Büyüklük taslayanlar için ne kötü bir yerdir orası!(nahl/26-29)
Erimiş Maden Gibi Sıvı İçecekler!
“De ki:Bu Kur’an Rabbinizden gelen haktır.Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun.Zalimlere Biz cehennem ateşini hazırladık ki,duvarları çepeçevre onları kuşatır.su istediklerinde, onlara erimiş maden gibi yüzleri kavuran bir sıvı verilir.O ne kötü bir içecek ve o ne kötü bir meskendir!”(kehf/29)
O gün cehennemi kafirlerin gözleri önüne öyle bir sereceğiz ki!
Onların gözleri Benim eserlerimi görüp de beni anmamak için perdeye bürünmüştü; hakkı işitmeye tahammülleri yoktu.
Hırıltılarla İnleyecek Olanlar
“Siz de,Allah’ı bırakıp kendilerine taptığınız şeyler de, hep cehennem oldunuz.Hep beraber oraya gireceksiniz.”
“Eğer onlar gerçekten ilah olsalardı cehenneme girmezlerdi.Halbuki hepsi orada ebedi olarak kalacaklardır.
“Orada onların hakkı dehşetli hırıltılarla inleyip durmaktır;azabın şiddetinden orada birşey de işitmezler.”(Enbiya/98-100)
“Ateş onların yüzlerini yakıp dudaklarını kavurur ve orada dişleri meydana çıkmış halde kalırlar.”
“…Bu mu daha hayırlı bir ziyafettir, yoksa zakkum ağacı mı?
“Muhakkak ki Biz onu zalimler için bir bela kıldık.”
“O bir ağaçtır ki, cehennemin dibinde biter.
“Meyvesi şeytanların başına benzer.”
“Ondan muhakkak yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklardır.”
“Sonrada onun üzerine kaynar sudan bir şarap içeceklerdir.”
“Sonunda onların dönecekleri yer yine cehennemdir.”
Kaynar su ve irin Verin!
Azgınlar için pek kötü bir dönüş yeri vardır.”Onlar cehenneme gireceklerdir.Ne kötü bir yataktır o!
“İşte kaynar su ve irin ;tatsınlar onu!”
“Bunlara benzer çeşit çeşit nice azaplar vardır.”
Yeni yeni cehennemlikler oraya atılıp da evvelkileri sıkıştırınca ,’İşte bunlar dünyada sizin peşinizden gelen güruhtur,’ denir.Evvelkiler ise kendilerine tabi olanlar içim,’Rahat yüzü görmesinler,’ derler.’Onlar da hak etmiş olarak ateşe giriyorlar.’
Onlar ise ‘Asıl siz rahat yüzü görmeyin,’ derler.’Bu azabı başımıza getiren sizsiniz.Ne kötü bir yer burası!’
“İşte ateş ehlinin böylece birbiriyle çekişmesi muhakkak gerçekleşecektir.”(SAd/55-64)
Zakkum Ağacı
“Zakkum ağacı günahkarların yiyeceğidir.”
“Erimiş bakıra benzer ki,kaynar su gibi karınlarda kaynar.”
“Onu tutun, cehennemin ortasına sürükleyin.”
“Sonrada azap olarak başından aşağı kaynar su dökün.”
“Tad bakalım, sen çok aziz ve şerefli bir kimseydin!”
“İşte bu şüphe edip durduğunuz şeydir.”(Duhan/43-50)
Azgınların Varacağı Yer
“cehennem gözetler,durur.
Orası azgınların varacağı yerdir.
sonsuz çağlar boyunca orada kalacaklar.Kaynar suyla irinden başka, orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de bir içecek.
İşte yaptıklarına uygun bir ceza!Onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı.
Ayetlerimizi yalanlayıp duruyorlardı.Biz ise herşeyi tek tek kaydettik.
Şimdi tadın azabınızı sizin için azaptan başka şey arttıracak değiliz.”(Nebe’/21-30)
Ebedi Olarak Kalacaklar
“Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar, cehennem ateşinde ebedi olarak kalacaklardır.Onlar halkın en şerlileridir.”(Beyyine/6)
Rahmetiyle, denizin dibindeki balıklardan gökyüzündeki kuşlara,yeryüzünde kuzulardan toprağın altındaki karıncalara varıncaya kadar binlerce nevi canlıların, bu arada en güzel surette yarattığı insanoğlunun bütün ihtiyaçlarını karşılayan Rabbü’l Alemin, İşte bu şekilde insanları ebedi azaptan sakındırmak için ikazlarda bulunmuştur.
Bir anne şefkatini düşünün ,yavrusunu kurtarmak için başını kurda kaptırmaktan çekinmeyen tavuğun hissini düşünün;mahlukattaki bütün bu şefkat duygularının toplamı,cenab-ı Hak’ın şefkatinin yanında okyanusta bir damla gibidir.Şefkatiyle alemi kuşatmış olan Rahman ve Rahim olan rabbimiz, mükemmel surette yarattığı insanları kendisine karşı isyan etmemeleri hususunda sıkı sıkıya tembihlemiştir.İşte bunun için Kur’an -ı Kerimin mühim kısmını,Haşir bahsi teşil etmektedir.
Dünya hayatında parmağın ucunun hafifçe yanması karşısında müthiş ızdırap çeken insanoğlu,cehennemdeki ateşi düşünmelidir.
Öyle bir ateş ki dünyadaki ateş onun yanında éseriné kalacak ve cehennemlikler dünya ateşini arzulayacaklardır.Öte yandan “zemherir” denilen dehşetli soğuk ta ayrıca yakacaktır.
Cehennemdeki azap sadece ateşten ibaret değildir.Orada zehirli yılanlar,akrepler,çıyanlar cehennemlikleri sokacaktır.
Cehennemlikler acıktıklarında çok acı dikenli yiyecekler yiyecek, suadıklarında irinli kaynar sulardan içeceklerdir.
Cehennem ehlinin vucudu azabı daha iyi hissetmeleri için büyüyecektir.Orada Ölüm yoktur.Derileri eriyecek, yeni deri çıkacak, ölüp ölüp dirilecek ve bin kere ölüp gitmeyi isteyeceklerdir.
Cehennemin Akrep ve Yılanları
Ateşin yakması, ateşten dağa tırmanırken ızdırap çekilmesi gibi azapların yanı sıra, cehennemdeki akrep ve yılanlar dünyadakilerden çok farklıdır.Bu husustaki hadis-i şeriflere bakalım:
“Haris oğlu Abdullah’dan (ra) resulullah’ın (sav) şöyle dediği rivayet olundu:
“Cehennemde deve boynu kalınlığında yılanlar vardır.Soktuğu kimse yetmiş yıl acısını çeker.Orada katır gibi akrepler de vardır.Bunların da soktuğu kimseler kırk sene zehrinin etkisinden kurtulamazlar.”
Bu mevzudaki bir başka hadis-i şerif şöyledir:
“Secere oğlu yezid’den şöyle rivayet olundu:
“Cehennemde kuyular vardır.Her kuyuda deniz sahili gibi sahil vardır.oralarda haşerat, deve büyüklüğünde yılanlar ve katırlar gibi iri akrepler vardır.Cehennemde azap görenler azaplarının azaltılmasını isteyince,o sahillere çıkarılırlar, hemen oradaki haşerat , yılan ve akrepler bunların dudaklarını , yanlarını ve yörelerini yakalar.Allah’ın dilediği kadar azap ederler.bu tür azabı daha acı bulan cehennem ehli tekrar ateşe koşarlar.Bu azaplarının yanı sıra bir uyuz hastalığına yakalanırlar.Bunlardan her biri o kadar rahatsız olurlar ki, ciltleribi tırmalayarak kaşımaktan kemikleri gözükür.
Cehennemliklerin içecekleri
şiddetli azap olunacak olan cehennemlikler susadıklarında ne içecekler?oradaki içecekleri nasıldır?Bu hususta Resul-i Ekrem geniş şekilde açıklamada bulunmaktadır.
“ebu Hüreyre’den (ra) Resulullah’ın (sav) şöyle dediği rivayet olundu:
“Hamim(cehennem suyu) insanların başına dökülür, başlarını deler, karınlarına geçer, iç organlarını eritir, ayaklarının altından çıkar.Sonra aynı şey devam eder.”
“Ebu Ümame’den(ra) şöyle rivayet olundu:Resulullah(sav):
“…Ona irinli sudan içirilecektir.O suyu yutkunur…”(İbrahim/16-17) ayet-i kerimesinin tefsirinde der ki:
“O su ağzına yaklaştırılır, içmekiçmek istemez.Yaklaştırılınca sıcaklığı yüzünü yakar, başının derileri dökülür.İçince bağırsakları paramparça olur.Hatta bağırsakları alt tarafında aşağı çıkar.”
Pis Kokulu İçecek
“Ebu Said (r.a) Resulullah’ın(sav) şöyle dediğini rivayet etti:
“Eğer cehennem ehline içirilen kan ve irinden dünyaya bir kova dökülse, pis kokusu bütün dünyayı sarar insanları rahatsız ederdi.”
İçkicilerin İçeceği
Ebu Musa’dan(ra) şöyle rivayet olundu:
Resulullah(sav) buyurdular ki:
Üç kimse doğrudan doğruya cennete giremez:
Alkolik olan içkiciler,akraba ziyaretini kesip onlarla ilgilenmeyenler, sihire ve büyüye in******r.
“İçki içerek, yani içki tiryakisi olarak ölen kimseye Allah ahirette bataklık ırmağından içirecektir.” dinleyenler:
“Bataklık ırmağı nedir? diye sordular.O da şöyle cevap verdi:
“O, zinakar kadınların akıntılarından biriken ırmaktır.Onun kokusu tüm cehennem ehlini rahatsız eder.”(a.g.e.c.7,s.262)

Kaynak: http://www.webhatti.com/islam-ve-din-kulturu/583953-cehennem-hayati.html

Nihat Hatipoğlu – Cehennem ve Azap

 

Related Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Stay Connected

22,020BeğenenlerBeğen
2,809TakipçilerTakip Et
0AboneAbone Ol
- Advertisement -spot_img

Latest Articles