15.3 C
New York kenti
Pazar, Haziran 13, 2021
spot_img

Çaykara Sultanmurat Yayla Cami ve Külliyesi

Çakara Sultanmurat Yayla Cami ve Külliyesi
Çakara Sultanmurat Yayla Cami ve Külliyesi

23 Haziran 2011 tarihinde temelleri atılacak olan Çaykara Sultanmurat Yayla Cami ve Külliyesi için dernek yönetimi 18 Ocak 2011 tarihinde birinci olağan kongresini, 19 Şubat 2011 de de kurucular kurulu ve İstanbul’dan bir kısım hemşerilerimizin katılımıyla Çaykara’lılar derneğinde bir araya gelindi.

SULTAN MURAT YAYLA CAMİİ VE KÜLLİYESİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ
1. Cami Yörenin Tabii şartlarına uygun ve çevreye uyumlu bir mimari ile inşa edilecektir.
2. Caminin oturduğu alan 500 m2 civarında olacaktır.
3. Cami Alt ve üst kat dâhil olmak üzere 800 ile 1000 kişilik bir cami olarak inşa edilecektir.
4. Caminin dişi taş yapılı içi de ahşap ağırlıklı, yerden Isıtmalı ve iki minareli olacaktır.
5. Zemin kat 1500 m2 lik bir alana oturtulacaktır.
6. İlerideki ihtiyaçları da karşılayacak şekilde Erkek-Kadın tuvaletleri ve abdesthaneleri bulunacaktır.
7. İmam odası, oturma salonu, kütüphane, imam evi, Konferans salonu, dershaneler, mutfak ve cenaze işleri için gerekli bölümler, su deposu, kalorifer dairesi vs. den müteşekkil olacaktır.
8. Yeni Cami yapılana kadar Eski Cami ibadete açık kalacaktır.

SULTANMURAT YAYLA CAMİİ VE KÜLLİYESİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ KONGRESİNİ YAPTI 

Gündem gereği divan heyetine Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz Prof. Dr Ömer Yüksek Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı hemşerimiz Rıza Selim  Başoğlu Ve Malatya Valisi Doç. Dr. M. Ulvi Saran, Hasan YENİ, Hasan OKUR seçilmişlerdir.  Ardından dernek başkanı Din Görevlileri Birliği Derneği Genel Başkan yardımcısı Muhittin Hamdi  YILDIRIM yaptığı açılış konuşmasında Sultanmurat Yayla Camii Ve Külliyesinin yapımı görevini şu ana  Kadar 1 Aylık Süre içersinde Sürdürdüğünü Ve Derneğin Yaptığı Çalışmalar Hakkında Geniş Bilgiler  Sundu Ve Faaliyetlerini ve çalışma takvimini şöyle sıraladı.
A. Merhum emekli Müftü Ali Kemal Saran Hocanın yaptığı hizmetler;

1. 8 Köyün muhtarıyla yapılan istişareler neticesinde 20.10.2010 tarihinde tüm muhtarlıkların ittifakı ile
kaymakamlığa verilen dilekçe. Dilekçedeki ana konular şunlardır;
– Mevcut caminin yazları yoğun olduğu zamanlarda ihtiyaca cevap veremeyecek durumda olduğu
– Bu nedenle 3-4 kat daha genişletilmesi ve bir külliye şeklinde inşası
– Bunun için hazineden yeteri kadar arsanın cami adına tapuya tescilinin yapılması
– Caminin ihtiyaca cevap verecek şekilde mimari ve statik projelerin çizdirilmesi

2. Dilekçe Çaykara kaymakamlığınca incelenmiş, gerekli resmi yazışmalar yapıldıktan sonra ilçe kadastro
müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde mevcut cami yeri de dahil olmak üzere dört dönüm
arazinin cami olarak tapuda tescili yaptırılmıştır. Ayrıca cami yeri tapuda Diyanet Vakfı’na devredilerek
tescili yapılmıştır.
4. Derneğin Şu anki 19 kişilik kurucular kurulu Rahmetli Müftü Ali Kemal Saran tarafından geniş istişareler
neticesinde tespit edilmiş olup, ardından tüzük hazırlama çalışmaları yapılmıştır.
5. Tüzüğün kurucular kurulunca imzalanması ve cami ile ilgili gerekli temasları yapmak üzere İstanbul’a
gelmiştir. Çalışmalar esnasında önce Şükrü Sula Hoca ile gerekli istişareleri yapmış onun vefatı
üzerine üzüntüsünü belirten ekteki yazıyı gece kaleme almış ve cenaze namazına katılarak Tüzüğü
kurucular kurulundan orada hazır olanlara yeniden imzalattırmış olup eve dönerken de hakkın
rahmetine kavuşmuştur.

B. 12.12.2010 tarihinden 18.02.2011 tarihine kadar yapılan çalışmalar.

1. Daha sonra köylüler, muhtarlar ve bir kısım muhterem zevat bu hizmetin akim kalmaması gerektiğini
ısrarla ifade etmişleri üzerine çalışmalar yeniden başlatılmıştır.
2. Yapılan istişareler neticesinde Derneğin kurulma çalışmalarını hızlandırmak üzere İlyas TAŞKIN beye
görev verilmiş ve tüzükle ilgili çalışmaları hızlandırmıştır.
3. Kurucular Kurulu imzaları defaatle tamamlandıktan sonra Trabzon il dernekler müdürlüğüne derneğin
kurulma müracaatları Muhittin YILDIRIM ve Trabzon’da bulunan 4 kurucular kurulu üyesi tarafından
verilmiştir.
4. Dernekler müdürlüğü gerekli incelemeleri yapıp 18.02.2011 tarihinde derneğin kuruluşunu tescil
etmiştir.

Derneğimizin gaye maddesinde belirtilen Çaykara-Sultan Murat Yayla Camii Ve Külliyesini yaptırabilmek
için yapılan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

1. Derneğimizin 18.01.2011 tarihinde kurulması için gereken tüm işlemler yapılmıştır.

2. Yönetim Kurulumuzun 1 ve 2 Nolu kararlarıyla makbuzlar bastırılmış ve bankalarda hesap numaraları
açtırılmış dernek kaşeleri yaptırılmıştır.

3. Hesap Numaraları şunlardır.

A)Kuveyt Türk Trabzon Şubesi H.No:6791492
IBAN NO:TR920020500000679149200001
B) Ziraat Bankası Trabzon Şubesi H.NO:56254773-5001
IBANNO:TR160001000243562547735001

4. 20.01.2011 tarihinde dernek geçici başkanımız Muhittin Hamdi YILDIRIM basına yaptığı açıklama
Trabzon gazetelerinde Çaykara gazetelerinde ve çeşitli internet sitelerinde büyük yankı bulmuş
kamuoyuna derneğin kurulduğu ve faaliyete geçtiği beyan edilmiştir.

5. Ülke çapında yapılması düşünülen yardım kampanyası için 6 ay içerisinde yapılması zorunlu olan
genel kurulun 19.02,2011 tarihinde yapılması yönetim kurulu kararı ile üyelere bildirilmiştir.

6. Cami ve külliyenin proje çalışmaları için kurucular kurulu üyelerimizden Sayın İlyas TAŞKIN ve Enver
YILDIRIM avam proje çalışmalarını hazırlamak ve genel kurula sunmak üzere görevlendirilmişlerdir.
Genel kurula Temasları hakkında kongre sonunda bilgilendirme yapacaklardır.

7. Ayrıca Ankara ve İstanbul Zonguldak Karabük ve Bursa illerinde bir kısım hemşerilerimizle çeşitli

temaslarda bulunulmuş ve yapılacak olan cami ve külliyenin inşası için istişarelerde bulunulmuştur.

8. Derneğin logosu için çeşitli ajanslardan teklifler alınıp değerlendirilmiş ve dernek logosuna son şekli
verilmiştir. Ayrıca internet sitesi kurmak için gerekli çalışmalar yapılmış ve en kısa zamanda yayın
hayatına girecektir.

9. Taslak Çalışma programı hazırlanmış olup kamuoyuna aşağıdaki şekilde duyurulmuştur.

a. 19 Şubat 2011 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapılacaktır.
b. 22 Şubat 2011 tarihinde Trabzon valiliğine müracaat edilerek yurt çapında yardım kampanyası izni
alınacaktır.
c. Mart 2011 sonuna kadar Komisyondan gelecek olan cami ve külleyenin İnşaat projeleri taslakları
yönetim kurulunca görüşülerek onaylanacaktır.
d. Mart, Nisan, Mayıs Aylarında çeşitli illerde yoğun bir yardım kampanyası başlatılacaktır.
e. Mayıs ayı içinde temel kazı çalışmaları başlatılacak ve temel atma töreni için gerekli hazırlıklar
yapılacaktır.
f. Nisan ayı sonuna kadar Yardım kampanyaları ve çeşitli çalışmaların yürütülmesi için Çaykarada ve
Sultanmurat yaylasında birer irtibat bürosu açılacaktır.
g. 23 Haziranda Sultanmurat Şehitlerini anma merasimi günü temel atma en yoğun töreni yapılacaktır.

YAPILACAK OLAN SULTAN MURAT YAYLA CAMİİ VE KÜLLİYESİNİNBAZI ÖZELLİKLERİ

1. Cami Yörenin Tabii şartlarına uygun ve çevreye uyumlu bir mimari ile inşa edilecektir.
2. Caminin oturduğu alan 500 m2 civarında olacaktır.
3. Cami Alt ve üst kat dahil olmak üzere 800 ile 1000 kişilik bir cami olarak inşa edilecektir.
4. Caminin dışı taş yapılı içi de ahşap ağırlıklı, yerden ısıtmalı ve iki minareli olacaktır.
5. Zemin kat 1500 m2 lik bir alana oturtulacaktır.
6. İlerideki ihtiyaçları da karşılayacak şekilde Erkek-Kadın tuvaletleri ve abdesthaneleri bulunacaktır.
7. İmam odası, oturma salonu, kütüphane, imam evi, konferans salonu, dershaneler, mutfak ve cenaze
işleri için gerekli bölümler, su deposu, kalorifer dairesi vs. den müteşekkil olacaktır.

KONGREDE YAPILAN KONUŞAMALAR

Divan başkanı Rıza Selim BAŞOĞLU Rahmetli Ali Kemal SARAN ve Şükrü SULA hocaya fatiha okuyarak,
yapılacak olan bu caminin çok önemeli olduğunu bu tarihi mekana ve şehitlere yakışır bir mimari eserin
ortaya çıkması gerektiğini beyan ettik ten sonra derneğin rutin çalışmaları tamamlanmış yeni yönetim
kurulu ve disiplin kurulu seçimleri yapılmış.
Ardından Proje komisyonunun Mimar Burhan DAMAOĞLU’na hazırlattırdığı Projenin istişare
çalışmalarına geçildi. Proje komisyonu başkanı Enver YILDIRIM kongreye bu aşamaya gelinceye kadar
altı Mimar mühendisle yaptıkları çalışmaların anlattı. Bütün bunların ışığı altında Burhan beyle yapılan bu
çalışmayı takdim etti. Mimar Burhan bir saat kadar haziruna projeyi canlı bir şekilde projeksiyon üzerinden
sunduktan sonra tüm katılımcılar Proje hakkında bütün açıklığıyla istişari fikirlerini divana sundular.Proje
komisyonu müzakereleri dikkatle takip ederek Projeyi yeniden oluşan yeni fikirler etrafında gözden
geçirerek revize edeceklerini beyan ettiler.
Ardından Malatya valisi Ulvi SARAN bey söz alarak Sultanmurat yaylasının herhangi bir yer olmadığını,
çevre şartlarına,tarihi dokuya ve kış şartlarına dikkat edilerek ve gelecek nesiller de düşünülerek
hazırlanması gerektiğini beyan etmiş konuşmasını emeği geçen herkese teşekkür ederek bütün desteğini
vereceğini beyan etmiştir.
Daha sonra yeni yönetim kurulu adına Muhittin YILDIRIM bir teşekkür konuşması yaparak istişarelere açık
olduğunu ve her fikrin kıymetli olduğunu bu camiyi Çaykaralıların yapacağına olan inancını beyan ederek
bu günden itibaren yardım çalışmalarına başlamış olduklarını beyan etti ve tüm hemşerilerden yardım bekliyoruz diyerek sözlerini tamamladı.

DANIŞMA KURULU VE BAZI İLLERİN TEMSİLCİLERİ OLUŞTURULDU
Kongre de yapılan istişareler sonucunda dernek danışma kuruluna aşağıdaki isimlerin seçilmeleri teklif
edildi ve hazirun tarafından bil ittifak bu teklifler kabul edildi.Böylece derneğin danışma kuruluda oluşmuş
oldu.Yılda iki defa toplanacak olan danışma kurulu, yönetim kurulana yapacağı çalışmalar hakkında
perspektif verecek ve tavsiyelerde bulunacaktır.Aşağıda Danışma Kurulu ve ayrıca bazı illerde faaliyet
gösterecek temsilciler tayin edilmiş oldu .

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

1  DERNEK BAŞKANI  MUHİTTİN HAMDİ YILDIRIM  (0532-434-2702)
2  DERNEK BAŞKAN YARDIMCISI  PROF. DR. ÖMER YÜKSEK
3  DERNEK SEKRETERİ  TUNCAY MAHİTAPOĞLU
4  DERNEK MUHASİBİ  HÜSEYİN ŞAHİN
5  YÖNETİM KURULU ASİL ÜYESİ  AYDIN HACIABDULLAHOĞLU

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

1  YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ  TURKAY GÜMÜŞ
2  YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ  HASAN YENİ
3  YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ  LOKMAN ÖZELSAĞIROĞLU
4  YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ  ENVER YILDIRIM
5  YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ  İLYAS TAŞKIN

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

1  DENETİM KURULU ASİL ÜYESİ  ŞERAFETTİN YILDIZ
2  DENETİM KURULU ASİL ÜYESİ  HASAN HÜSNÜ OKUR
3  DENETİM KURULU ASİL ÜYESİ  VAHİT MAZLUM

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
1  DENETİM KURULU YEDEK ÜYESİ  SALİH OSMAN ÇELEBİOĞLU
2  DENETİM KURULU YEDEK ÜYESİ  MEHMET İPEKÇİ
3  DENETİM KURULU YEDEK ÜYESİ  FAHRETTİN GÜNEŞ

Dernek İletişim Web Adresi:
sultanmuratcami.com

kaynak www.forumcaykara.com

Related Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Stay Connected

22,020BeğenenlerBeğen
2,809TakipçilerTakip Et
0AboneAbone Ol
- Advertisement -spot_img

Latest Articles